Fosfor i infiltrationsbäddar – fastläggning, rörlighet och bedömningsmetoder

Fem öppna infiltrationer undersöktes med målet att kunna finna en indikator för bäddarnas fosforavskiljningsförmåga. Aluminium hydroxider/oxider tycktes ha betydelse för avskiljningen. Den totala avskiljningen på en 16 årig bädd undersöktes och uppgick till endast 8 %.

Övrig information

Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2009-07
Utgivningsår: 2009

Rulla till toppen