Fosforåtervinning i Europa − Rapport från European Nutrient Event 2017

Rapporten ger en översikt av presentationerna under ett tredagarsmöte i Basel i oktober 2017. Mötet handlade huvudsakligen om lagstiftning som håller på att utvecklas i Tyskland och Schweiz för avloppsslam och fosfor, samt om teknik för fosforutvinning. Tyngdpunkten låg på extraktion ur slamaska eftersom mycket av slammet förbränns i Tyskland och Schweiz.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2018-02
Utgivningsår: 2018

Scroll to Top