Fosforns växttillgänglighet i olika typer av slam, handelsgödsel samt aska

För att inte sjöar och vattendrag ska växa igen har många reningsverk byggt ut med kemisk fällning av fosfor. Här behandlas fosforns växttillgänglighet i olika typer av slam, aska och handelsgödsel. Järnfällt slam, aluminiumfällt slam, kalkfällt slam, biologiskt slam, handelsgödselfosfor samt aska har undersökts.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1997-06
Utgivningsår: 1997

Rulla till toppen