Framtagande av underlag för dimensionering, drift och processövervakning av deammonifikation vid kommunala avloppsverk

Pilotskaleförsök med nitritation/anammox på rejektvatten genomfördes som enstegs- eller tvåstegsteknik. Stabil drift kunde erhållas med en kvävereduktion kring 80 % och utan kemikalietillsats. Övervakning kan ske med pH- och konduktivitetsmätningar. En-stegsteknik ger lägst volymbehov.

Övrig information

Scroll to Top