Från bioavfall till bionäring – hållbara kretslopp med rötning och gödsling

Rötning i lab-skala av olika substrat har undersökts, liksom effekter av skogsgödsling med torkad rötrest. Skogsgödsling ger 40–50 % tillväxtökning, utan risk för utlakning av näringsämnen och tungmetaller. Gödsling med 1 ton Bionäring (torkad rötrest) ökar koldioxidupptagningen i träden med 6 ton och motverkar således växthuseffekten.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2013-24
Utgivningsår: 2013

Rulla till toppen