Fullskaleutvärdering av expanderad lera som filtermaterial i snabbfilter

Studien har utrett om Filtralite (expanderad lera) kan ersätta sand i snabbfilter vid två svenska vattenverk, Forslunda och Ringsjöverket. Båda verken visade potential för vatten- och energibesparingar med Filtralite som medium.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2013-01
Utgivningsår: 2013

Scroll to Top