Genomträngning av kemiska markföroreningar till dricksvatten i distributionsnätet

Denna rapport redovisar, i huvudsak baserat på litteraturstudier, en kartläggning av kunskapsläget avseende risken för genomträngning av kemiska föroreningar till dricksvatten i distributionsnätet.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2012-14
Utgivningsår: 2012

Scroll to Top