Hållbar vattenförsörjning i urbana miljöer

En rapport i IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat.

En god vattenförsörjning kräver en fungerande kedja från tillrinningsområdet i naturen till användningen av konsumenterna i städerna och därefter olika former av återanvändning. Avgörande för vattenförvaltningen är kunskapen om statusen, svagheterna och åtgärdsbehoven i systemets alla delar.

Den genomsnittliga åldern på den svenska VA-infrastrukturen är 40–50 år. Investeringsbehovet är stort. Samtidigt begränsar Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) kommunernas handlingsutrymme. En rad regler bör ses över. Det gäller bland annat frågan om vad som innefattas i begreppet nödvändiga kostnader vilket avgör VA-organisationernas ekonomiska handlingsutrymme. Även reglerna för
fonderingar till framtida investeringar bör ses över.

Övrig information

Artikelnummer: C_IVA_HV_urbana-miljoer
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen