Hållbara system för biogas från avlopp och matavfall

Studien beskrev och utvärderade fem system för insamling, transport, förbehandling, rötning samt näringsåtervinning från svartvatten (klosettavlopp) och matavfall. Utvärderingen skedde mot metanproduktion, näringsåtervinning samt kvalité på rötrest.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: SVU-rapport C SGC Rapport 2012:271
Utgivningsår: 2012

Scroll to Top