Hållbarhetskriterier för biogas – En översyn av data och metoder

För att biodrivmedel ska få skattereduktion måste deras användning leda till minskade utsläpp av växthusgaser jämfört med fossila bränslen. I rapporten redovisas dagens system för att beräkna utsläppsreduktionen. Dessutom ges förslag på alternativa sätt att räkna som kan vara mer rättvisande för biogas i förhållande till andra biodrivmedel.
Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_LU2017-100
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top