Handbok för egenkontroll med HACCP vid produktion och distribution av dricksvatten

1 400 kr

Säkerhet i samband med produktion av samhällets viktigaste livsmedel – dricksvatten – är av yttersta vikt. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten ålägger dricksvatten¬producenterna att kontrollera sin verksamhet och analysera faror och kritiska styrpunkter när det är nödvändigt för att upprätthålla tillfredsställande hygien. Förfarandet för detta kallas HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). För att underlätta vattenverkens arbete med egenkontroll har Svenskt Vatten tagit fram branschriktlinjer i form av en handbok. Denna har nu kommit i en ny reviderad utgåva, P111. En ny vägledning till Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter kom i januari 2015 och i den hänvisas det till P111.

Handboken beskriver bl. a. allmänna hygienregler och dess grundförutsättningar, vilka provtagningar och kontroller som ska genomföras på råvattnet, i beredningen och på dricksvattnet, korrigerande åtgärder och utvärdering.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P111
Utgivningsår: 2014

Rulla till toppen