Hårdgöring av dricksvatten med krita i torr form och kolsyra- fullskaleförsök vid Öxsjöverket i Lerum

VA-Forsk Rapport

Rapporten beskriver ett fullskaleförsök vi Öxsjöverket i Lerum med hårdgörning av dricksvatten med krita i form av kolsyra som alternativ till, dels krita i slurryform, dels kalk och koslyra. Försöket visar att upplösningen av kritan är 75-80%. Kemikaliekostnaden kan reduceras med ca 5% jämfört med kalk-kolsyra. Sekundära kostnadsbesparingar uppnås genom att ingen återkarbonatisering sker i beredningskärl och doseringsledningar.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-19
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top