Hårdgöring av dricksvatten

kr

– med krita-kolsyra, ett alternativ till kalk-kolsyra – en kunskapsinventering

VA-Forsk rapport 1992-19.
Rapporten beskriver de erfarenheter som finns idag för hårdhetshöjning av dricksvatten med krita-kolsyra, som alternativ till kalk-kolsyra. Det finns, med hänsyn till de lägre kostnaderna, all anledning att närmare studera metoden i full skala.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1992-19
Utgivningsår: 1992

Rulla till toppen