Hårdhetshöjning av dricksvatten med krita-kolsyra

–ett alternativ till kalk-kolsyra
Fullskaleförsök vid Öxjöverket Lerum

VA-Forsk rapport 1995-07.
Rapporten beskriver resultatet av ett fullskaleförsök med hårdhetshöjning av dricksvatten med krita-kolsyra, som alternativ till kalk-kolsyra vid Öxsjöverket i Lerum. Det genomförda försöket har slagit mycket väl ut och man planerar för en permanentning av driften. Bl a erhålls en reduktion av kemikaliekostnaden med 20-25 %.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1995-07
Utgivningsår: 1995

Scroll to Top