Hur kommer framtidens VA-organisationer att se ut? – två exempel: samverkan och entreprenad

Den svenska VA-sektorn står inför en rad utmaningar. I rapporten beskrivs och belyses två olika organisationsmodeller som kan fungera som ett svar på en del av de krav som VA-sektorn i Sverige står inför: Samverkan och entreprenadupphandling.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 2004-16

Scroll to Top