Hur tolkas en LCA-rapport

VA-Forsk Rapport 1998-17
Livscykelanalys – LCA är en metod som anses ge en helhetsbild av en produkts samlade miljöbelastning under hela dess livslängd. Rapporten ger en kort beskrivning av LCA i relation till andra miljöverktyg samt beskriver vad som skall ingå i en livscykelanalys för att den skall uppfylla kraven enligt ISO 14040. Beroende på syftet med en LCA finns det större eller mindre osäkerheter i resultatet av en LCA. Rapporten innehåller många frågor som en läsare av LCA bör ställa

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1998-17
Utgivningsår: 1998

Rulla till toppen