Hydraulisk modelleri

VA-Forsk 1999-21

Här beskrivs tre anläggningar där hydrauliska beräkningar av vattenledningsnät görs i realtid. Anläggningarna är Regional Water Supply of Ostrava (OOV) i Tjeckien, Yorkshire Water med staden Keighley i England och United Water i Idaho (UWI) i USA. I rapporten diskuteras metoder och hjälpmedel för att förbättra övervakning och styrning av vattendistributionen. En sammanställning finns på fördelar och nackdelar beträffande hydrauliska beräkningar i vattennät i real tid.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-21
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top