Hydrodynamisk modellering av cirkulation och utbyte i Himmerfjärden

En hydrodynamisk modell har satts upp för Himmerfjärden med syfte att beskriva cirkulationen och vattenutbytet i fjärden som underlag för en biokemisk modell. Modellen visar god överensstämmelse med observationer.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C DHI12801069
Utgivningsår: 2011

Rulla till toppen