Infiltrationsanläggningar för dricksvattenberedning – Underlag för en drifthandbok

Rapporten sammanställer erfarenheter av drift, underhåll och utförda försök från 16 svenska infiltrationsvattenverk. Sammanställningen är ett underlag till en framtida handbok. Syftet med projektet var att lyfta kunskapsnivån, öka informationsutbytet samt bevara den kunskap som dagens operatörer på infiltrationsvattenverken besitter.

Övrig information

Författare: , , ,
Artikelnummer: 2018-11
Utgivningsår: 2018

Scroll to Top