Invändig inspektion av vattenledningar

Invändig inspektion av vattenledningar ger en bild av vattenledningsnätets status. De två metoder som visat sig användbara är dels en metod baserad på magnetfält och dels en metod baserad på ultraljud. För metoden med ultraljud har en inspektion i Malmö följts och utvärderats.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2010-11
Utgivningsår: 2010

Scroll to Top