Inventering av datorbaserade system

kr

för övervakning och styrning inom kommunal teknik

VA-Forsk rapport 1992-07.
Rapporten bygger på en enkät från hösten 1991 om användningen av datorbaserade system för övervakning och styrning inom den kommunala VA-tekniken.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1992-07
Utgivningsår: 1992

Scroll to Top