Investeringsrapporten 2020

En rapport från Svenskt Vatten visar att investeringsbehovet i VA-sektorn har ökat från 16 till 23 miljarder per år. Befolkningen ökar, likaså samhällets krav och klimatförändringen. De största behoven finns i ett gammalt ledningsnät samtidigt som klimatförändringar, nya miljöregler och orimliga skillnader mellan kommunerna ökar kraven både på finansiering, kompetens och kapacitet. Men kloka beslut idag kan också bli steg mot en grön omställning och en verklig cirkulär ekonomi.

År 2017 beställde Svenskt Vatten rapporten “Investeringsbehov och framtida kostnader för kommunalt vatten och avlopp” med syfte att analysera och bedöma framtida investeringsbehov och effekter inom VA-branschen. Rapporten togs fram av bland annat RISE, Research Institutes of Sweden.

Slutsatserna om nödvändigheten av kraftigt höjda investeringsnivåer och i genomsnitt en fördubbling av taxorna för vatten och avlopp på 20 års sikt, väckte berättigad uppmärksamhet. I år, 2020, har en förnyad, uppdaterad och utvecklad analys av det framtida investeringsbehovet utförts på Svenskt Vattens uppdrag. Rapporten har denna gång tagits fram av konsultföretaget Sweco tillsammans med andra experter.

Läs även Svenskt Vattens slutsatser och kommentarer till Investeringsrapporten 2020 (pdf)

Hela rapporten laddas ner nedan.

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: Investeringsrapporten 2020
Utgivningsår: 2020

Rulla till toppen