Investeringsrapporten 2023

Sveriges infrastruktur för dricksvatten och avlopp (VA) bedöms ha ett årligt investeringsbehov på 31 mdkr. Den årliga investeringstakten ligger runt 20 mdkr och år 2021 investerade VA-organisationerna 21 mdkr. Detta innebär en årligt återkommande underinvestering på ca 10 mdkr och en växande investeringsskuld.

Tendensen från föregående investeringsrapport (2020) kvarstår och har förstärkts. Förnyelsebehovet av befintlig infrastruktur är stort och skjuts på framtiden. Sedan 2020 har dessutom ett flertal vattenrelaterade direktiv omarbetats av EU, vilket innebär ökade lagkrav vad gäller vad gäller produktion, rening och distribution inom såväl vattenverk som avloppsreningsverk.

Svenskt Vattens årliga undersökningar har under senaste åren indikerat att VA-organisationerna behöver stärka sin förmåga att genomföra investeringar. Det handlar om att stärka den organisatoriska kapaciteten gällande kompetens, planeringsförmåga, investeringsförmåga och genomförandeförmåga. Ska VA-organisationerna lyckas möta investeringsbehovet behöver därför ytterligare personella resurser föras in i sektorn.

Sveriges kommunala ledningsnät sträcker sig halvvägs från jorden till månen. Att förnya ledningsnätet i dagens takt skulle ta cirka 200 år. Att förnya denna infrastruktur kräver inte bara finansiella resurser utan även långsiktiga styrmedel, teknikutveckling och personella resurser. Svenskt Vatten har försökt kvantifiera detta behov och skattar att det årliga investeringsbehovet motsvarar mer än 18 000–25 000 årsarbeten.

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: R2023-02
Utgivningsår: 2023

Rulla till toppen