Kadmium – spårning och analys

VA-Forsk rapport 1999-16

Denna rapport kommer till användning när det gäller spårning och analys av kadmium och är även en hjälp vid värdering av undersökningsresultat, så att kostnadseffektiva åtgärder kan vidtas när det gäller att minska mängden kadmium i spillvatten.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-16
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top