Källsorterad humanurin i kretslopp

–Förstudie i tre delar

VA-Forsk rapport 1996-03.

Rapporten redovisar en preliminär utvärdering av urinsortering med avseende på miljöpåverkan, resurshållning, tekniska och socio-ekonomiska aspekter. En undersökning av åtta olika mikroogranismers överlevnad i lagrad källsorterad humanurin redovisas. Inverkan av lagringstid, urin-spol-vattenlösningens utspädningsgrad, pH och temperatur på överlevnaden studerades. Rapporten avslutas med en litteraturstudie.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1996-03
Utgivningsår: 1996

Scroll to Top