Källsorterad humanurin i kretslopp

VA-Forsk 2000-01

Rapporten beskriver kunskapsläget för urinsorterande system vad gäller hygien, uppbyggnad, funktion, driftsäkerhet, miljöpåverkan och resurshållning. Urinens pH stiger snabbt till ca 9, vilket bidrar till dess hygienisering under avskild lagring. Urinens växtnäringseffekt på stråsäd är nästan lika bra som den från mineralgödsel. Urinens tungmetallhalter är mycket låga. Urinsortering minskar näringsutsläppen till vatten och samhällets energianvändning .

Ladda ner del 1 av rapporten
Ladda ner del 2 av rapporten

Scroll to Top