Kartläggning av certifieringskrav för PE-rör

Kvaliteten hos tryckrör av polyeten har undersökts med fokus på standardisering, certifiering och intern kontroll. Förslag på förbättringar i kvalitetsarbetet i alla led har tagits fram. Toe-in som funktion av inre spänningar i rören undersöktes även.

Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2016-01
Utgivningsår: 2016

Scroll to Top