Kartläggning av projekteringsverktyg för VA-ledningssystem

I detta projekt har man tagit fram en kravspecifikation för datorstödd projektering av ledningar och gjort en utvärdering av kommersiella programvaror för ledningsprojektering tillgängliga i Sverige.

Övrig information

Rulla till toppen