Katjoniska polyakrylamider

– Inverkan på markens mikrobiologi
I denna studie belyses fem PAM:s akuta effekter på mikro- biell biomassa och aktivitet. Effekter av ren PAM samt kombinerade tillsatser av PAM-behandlat slam har analyserats Eftersom det vid hydrolys av polymeren avspjälkas kolin undersöktes också hur denna påverkar mikroorganismerna. De markbiologiska parametrar som analyserats var basrespiration substratinducerad respiration samt nitrifikation.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1998-13
Utgivningsår: 1998

Rulla till toppen