Kemikaliers effekter i VA-sammanhang

En datasammanställning

VA-Forsk rapport 1996-09.

Rapporten innehåller data rörande giftighet och nedbrytbarhet i reningsverk och naturliga vatten för cirka 200 organiska ämnen och 35 grundämnen.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Ladda ner del 3 av rapporten

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1996-09
Utgivningsår: 1996

Scroll to Top