Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning

En rapport i IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat.

Klimatförändringarna associeras ofta med en varmare värld. Men klimatet handlar inte bara om vilken temperatur det är på jorden, utan har också en stark koppling till vattnets kretslopp. Detta påverkar både samhällen och ekosystem.

Inom projektet Hållbar vattenförsörjning har arbetsgruppen för Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning fokuserat på klimatförändringarnas påverkan på de hydrologiska sötvattensystemen. Rapporten belyser kunskapsläget och vilka förändringar vi bedömer att klimatförändringarna kan leda till, samt samhällets beredskap och anpassning till förändringarna. För ökad förståelse beskrivs dagens användning av vatten i några sektorer.

Övrig information

Ämnesområden:
Artikelnummer: C_IVA_HV_klimatforandringar
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen