Klimatpåverkan från alternativa avloppslösningar i ett beslutsperspektiv

Syftet med detta projekt är att studera klimatpåverkan från tre alternativa avloppslösningar i ett långsiktigt beslutsperspektiv. Detta för att ge Vakin och andra intresserade parter en bättre bild av klimatpåverkan från såväl centraliserade som lokala lösningar för behandling av avloppsvatten. Vi belyser också vilka faktorer som är av stor vikt att beakta inför ett beslut om att antingen ansluta ett bostadsområde till det befintliga kommunala avloppsnätet eller använda lokala lösningar med avseende på klimatpåverkan.

Observera att studien är av en orienterande karaktär, där målsättningen har varit att fånga helheten snarare än att göra detaljerade studier av de enskilda alternativen. Ambitionen med studien är att studera vilka faktorer som har stor påverkan på resultatet. Studien får därmed inte övertolkas som att ett alternativ är bättre än de övriga, utan tvärtom så visar studien att resultaten beror på en rad olika faktorer där förändringar både i de lokala och globala förutsättningarna snabbt kan förändra rangordningen mellan alternativen.

Övrig information

Artikelnummer: C_Klimatpaverkan-avloppslosning2021
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen