Köksavfallskvarnar – effekter på avloppsreningsverk

En studie från Surahammar. VA-Forsk Rapport 1999-09
Rapporten beskriver vilka effekter en storskalig installation av köksavfallskvarnar får på Haga avloppsreningsverk i Surahammar. Inga negativa erfarenheter drogs under uppföljningstiden.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-09
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top