Konditionsstabilitet hos avloppsledningar av betong

kr

VA-Forsk rapport 1992-11.
En undersökning har företagits av hur konditionen hos avloppsledningar av betong utvecklas med tiden. Detta har skett genom utvärdering av resultaten från invändig TV-inspektion. I undersökningen har bl a kunnat visas att försämringen av ledningskonditionen accelererar med tiden.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1992-11
Utgivningsår: 1992

Scroll to Top