Konstgjord grundvattenbildning. 100-årig teknik inom svensk dricksvattenförsörjning

VA-Forsk Rapport 2000-5
Rapporten redovisar erfarenheter av konstgjord grundvatten bildning från forsknings- och utvecklingsprojekt samt praktisk verksamhet vid ett trettiotal studerade kommunala infiltrationsanläggningar. Bassäng-, inducerad-, djup- (brunns-) och sprinklerinfiltration beskrivs. Utformning av de olika delarna av en infiltrationsanläggning presenteras, för- och efterbehandling, skydd av infiltrationsanläggningar miljö- och omvärldsaspekter samt framtidsutsikter.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Ladda ner del 3 av rapporten

Ladda ner del 4 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2000-05
Utgivningsår: 2000

Scroll to Top