Konstgjord grundvattenbildning

– avskiljning av organiskt material i den omättade zonen.
VA-Forsk Rapport 1999-18
Rapporten beskriver avskiljning av löst organiskt material och av mikroorganismer i den omättade zonen vid konstgjord grundvattenbildning. Studier gjordes i kolonner och i en befintlig infiltrationsanläggning. Projektet ingick i utredningen Storstockholms framtida vattenförsörjning.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-18
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top