Korrosion på kolstål, förzinkat stål och zink i jord – långtidsundersökning

Korrosionen av kolstål efter upp till 18 års exponering i olika jordarter presenteras och för varmförzinkat stål och zink upp till 7 års exponering. Korrosionshastigheter för både jämn och lokal korrosion redovisas för kolstål. Inverkan av jordens sammansättning, förläggningsdjup, inbäddning i homogen sandfyllning samt korrosionens tidsutveckling diskuteras.

(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2014-18
Utgivningsår: 2014

Scroll to Top