Kortbedömning av TV-inspekterade avloppsledningar

VA-Forsk rapport 1994-12.
Rapporten redovisar ett system för kortbedömning av TV-inspekterade avloppsledningar. Systemet, som bygger på en sammanvägning av alla de defekter som ovserverats i den inspekterade ledningen, är avsett som hjälpmedel i kommunernas planering av erforderlig ledningsförnyelse.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1994-12
Utgivningsår: 1994

Rulla till toppen