Kvalitetssäkerhet och leveranssäkerhet i distributionssystem för dricksvatten

VA-Forsk rapport 1995-15.
I rapporten beskrivs kvalitetssäkerheten i ett vattendistributionssystem. Beräknad vattenålder jämförs med resultatet av utförda vattenanalyser. Åtgärder för att förbättra kvalitetssäkerheten ställs mot effekter i leveranssäkerheten.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1995-15
Utgivningsår: 1995

Scroll to Top