Läck- och dräneringsvatten i spillvattensystem

Redovisning av ett projekt som behandlar hur miljökrav bör formuleras för avloppssystem. I projektet har miljöeffekten utvärderats för åtgärder i kommunala avloppsnät som syftar till att reducera stora årsvolymer tillskottsvatten. Dessa jämförs med andra alternativa åtgärder i renings- verk för att uppnå samma effekt avseende minskad utsläppt föroreningsmängd.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Ladda ner del 3 av rapporten

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1997-15
Utgivningsår: 1997

Rulla till toppen