Läckagesökning med lågfrekvent ljudmedia i dricksvattenledningar

Rapporten beskriver möjligheten att med ny teknik förbättra förutsättningarna att upptäcka läckor på vattenledningar av främst plast och betong. Samt på metallrör av större dimensioner.

Övrig information

Ämnesområden:
Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 2006-16

Scroll to Top