Läcksökning med hjälp av tryckslagsmätningar – Transientmetoden

Rapporten beskriver hur tryckslagsmätningar kan användas för lokalisering av läckor, med hjälp av den reflekterande tryckvåg läckan ger upphov till. Därmed kan läget av läckan beräknas.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1997-10
Utgivningsår: 1997

Rulla till toppen