Läcksökning på vattenledningsnät. Läckagekontroll och lokalisering av läckor

1 600 kr

P107 är framtagen för att kunna tjäna som handbok och vägledning vid såväl praktiskt utförande av läcksökning på markförlagda vattenledningar i fält, som för planering och uppföljning av läckagekontroll på vattenledningsnätet.
Publikationen beskriver den samlade kunskapen om läcksökning inklusive internationellt vedertagna normer och metoder. P107 används som kursbok vid Svenskt Vattens utbildningar i läcksökning och den ersätter VAV P35 ”Läcksökning på vattenledningar” från 1979.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P107
Utgivningsår: 2014

Rulla till toppen