Läggningsdjup för VA-ledningar i jord med hänsyn till tjäle. VAV P86, juni 2001

600 kr

Detta är en reviderad upplaga av VAV P14 (1969), benämnd VAV P 86. Revisionen avser främst en anpassning till det internationella enhetssystemet (SI) och till moderna jordartsbenämningar. Vidare inkluderar den en jämförande beräkningskontroll av diagrammen i figur 3-14. Betydelsen av användningen av cellplast (expanderad polystyren) som isolering i stället för mineralull belyses. Ett särskilt avsnitt med litteraturreferenser har tillkommit.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P86
Utgivningsår: 2001

Rulla till toppen