Läkemedel, PFAS och mikroplaster i avlopp

Läkemedel, PFAS och mikroplaster i avlopp – kunskapssammanställningar om provtagning, förekomst, effekter och uppströmsåtgärder, Håkan Jönsson (red). Syftet med detta kunskapsunderlag är att förbättra underlaget för fortsatt forskning inom området uppströmsarbete och hållbara kretslopp av växtnäring från avlopp.

Rapporten initierades av att Svenskt vatten utveckling 2016 krävde att VA-kluster Mälardalen väsentligt skulle utöka sin forskning inom området. Rapportens tyngdpunkt ligger på organiska mikroföroreningar som uppmärksammats de senaste åren, läkemedel, högfluorerade ämnen (PFAS) och mikroplaster.

Uppsala, Sveriges lantbruksuniversitet.

Övrig information

Artikelnummer: C_Lakemedel-PFAS-mikroplaster_i_avlopp
Utgivningsår: 2020

Rulla till toppen