Långsamfilters reningspotential

VA-Forsk 1998-04
Rapporten beskriver hur reningsresultaten från 35 vattenverk med långsamfilter har sammanställts utifrån 1995 års analys- och driftdata. Produktionern av vatten mätt per kvadratmeter filteryta var i stort sett oförändrad oavsett om långsamfiltren föregicks av förbehandling eller ej. Däremot ökade den vid högre filtreringshastighet, men gav sämre TOC-reduktion i två fall, oförändrad i två och bättre i ett fall. AOC och ATP har också analyserats vid olika belastning. Dessutom har inverkan av alkalinitet och tillsats av fosfor sruderats. Undersökningarna har gjorts på filter i drift vid olika vatterverk som har olika råvatten.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1998-04
Utgivningsår: 1998

Rulla till toppen