Långtidsfunktion hos en 19-årig dagvattenvåtmark

Våtmarken i Bäckaslöv i Växjö byggdes 1994 för att rena dagvattnet från ett 320 ha avrinningsområde. Utvärderingen som gjordes under 2013/14 visar att våtmarkens reningsförmåga fortfarande är mycket hög.
Tipsrapportlista

Scroll to Top