Livslängdsbedömning av gummiringsfogar hos VA-ledningar

Projektet innefattar en förstudie kring livslängdsbedömning av gummiringsfogar hos VA-ledningar. Rapporten ger en sammanställning av det samlade kunskapsläget inom området där informationen har inhämtats dels genom litteraturstudier och dels genom erfarenhetsutbyte med några kommuner i Västsverige samt rörläggare i fält.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2014-04
Utgivningsår: 2014

Rulla till toppen