Luft- och sedimentansamlingar i tryckledningar

kr

– Inledande studie

VA-Forsk rapport 1993-02.
I rapporten redovisas resultat från en enkät till landets kommuner om luft- och sedimentproblem i kommunala tryckledningar. Som bakgrund beskrivs också en kortfattad litteraturundersökning.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1993-02
Utgivningsår: 1993

Scroll to Top