Lukt- och smakstörningar i dricksvatten

VA-Forsk rapport 1992-03.
I rapporten studeras möjligheterna till uppkomst av illaluktande organiska lukt- och smakämnen under dricksvattnets transport i distributionssystem. Resultatet av en rensningsoperation redovisas även.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1992-03
Utgivningsår: 1992

Scroll to Top